Πολιτική απορρήτου

BookieCo Betting Stores Ltd.

Πολιτική απορρήτου - v2.0 - 18 Ιανουαρίου 2024

Η προστασία του απορρήτου σας αποτελεί πολύ σοβαρή ανησυχία για την BookieCo Betting Stores Ltd. (η "Εταιρεία"). Ως εκ τούτου, θέλουμε να μπορείτε να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να ανησυχείτε για θέματα ασφαλείας. Η ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου θα σας παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία εγγυάται την προστασία του απορρήτου σας, το είδος των δεδομένων που συλλέγονται καθώς και τον κύριο σκοπό της.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται, υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα Προσώπων, που συλλέγονται για οποιονδήποτε σκοπό, προστατεύονται από την αντίστοιχη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018), ως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Σας ζητούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είμαστε, πώς και γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας και με τις εποπτικές αρχές σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο.

1. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται

Για προσυμβατικούς και εμπορικούς σκοπούς, πρέπει να συλλέξουμε ορισμένα δεδομένα όπως όνομα, email και όλες τις πληροφορίες που επιθυμείτε να μοιραστείτε ή/και να μας παρέχετε στη φόρμα ιστού μας. Όλα αυτά τα δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς από εσάς και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο κατά τη διάρκεια της σχέσης μας.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Παρακαλούμε, εάν είστε κάτω των 18 ετών, μην συμπληρώσετε καμία φόρμα που έχουμε ή προσπαθήστε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

2. Επεξεργασία - Στοιχεία επικοινωνίας

Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με αυτοματοποιημένα μέσα ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της καταχώρισης, της οργάνωσης, της διάρθρωσης, της αποθήκευσης, της προσαρμογής ή της μεταβολής, της ανάκτησης, της αναζήτησης πληροφοριών, της χρήσης, της κοινολόγησης με διαβίβαση, της διάδοσης ή κάθε άλλης μορφής διάθεσης, της συσχέτισης ή του συνδυασμού, του περιορισμού, της διαγραφής ή της καταστροφής.

Όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να διαχειριστούν μέσω αυτοματοποιημένων (ή καθόλου αυτοματοποιημένων) μέσων και θα ενσωματωθούν στα αρχεία μας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας/υπευθύνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία και των δημόσιων αρχών παρακάτω:

Μπορούμε μόνο να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα «Πελάτη»:

 • Εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση οποιασδήποτε σύμβασης που έχουμε με το μέλος.
 • Εάν απαιτείται από νομική υποχρέωση.
 • Εάν «ο Πελάτης» έχει συναινέσει στην επεξεργασία.
 • Εάν αυτό απαιτείται για λόγους που αφορούν τα έννομα συμφέροντά μας.
 • Εάν αυτό απαιτείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Υπεύθυνος και εκτελών την επεξεργασία

BookieCo Betting Stores Ltd.

Ηλεκτρονική διεύθυνση

anna@bookieco.com.cy

Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τις πληροφορίες ή τις λύσεις που παρέχονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κυπριακό Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

 • Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων: Ms Irene LOIZIDOU NIKOLAIDOU
 • Διεύθυνση: Κιπράνωρος 15, 1061, Λευκωσία
 • P.O. Box 23378, CY-1682 Λευκωσία
 • Τηλέφωνο: +357 22 818 456
 • Φαξ: +357 22 304 565
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy
 • Ιστοσελίδα: www.dataprotection.gov.cy

3. Ποιες είναι οι χρήσεις των δεδομένων σας?

Τα στοιχεία που παρείχαν τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι:

 • Όνομα
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Τηλέφωνο
 • Μήνυμα

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι η διαχείριση των αναφερόμενων δεδομένων θα γίνεται μόνο για εμπορικούς, συμβατικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτά τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ενώ η μεταξύ μας σχέση θα είναι σε ισχύ, οπότε αν δεν θέλετε να λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες όταν λήξει η σχέση, μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα πρόσωπα επικοινωνίας που περιγράφονται στο σημείο 2.

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές (για παράδειγμα, ενημέρωση πολιτικών και νομικών συμβουλών) που πιστεύουμε ότι πρέπει να γνωρίζετε. Συμφωνείτε να επικοινωνήσουμε μαζί μας εάν υπάρχει δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας, αυτό προορίζεται να είναι ένας προσωπικός και στενότερος τρόπος επικοινωνίας με τους πιθανούς πελάτες μας.

4. Νομιμοποίηση της θεραπείας

Η λήψη των πληροφοριών θα νομιμοποιείται από τη συγκατάθεσή σας, όπως παρέχεται οικειοθελώς μόλις συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας και διαβάσετε και αποδεχτείτε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Στη συνέχεια, παρέχετε στην Εταιρεία το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να συμφωνηθεί η τελική παροχή των υπηρεσιών μας, η επεξεργασία αυτή θα νομιμοποιείται με την εκτέλεση της σύμβασης, οπότε, όταν ολοκληρωθεί, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, τα δεδομένα δεν θα τύχουν διαχείρισης και θα εξαλειφθούν μετά την περίοδο που ορίζει η εθνική φορολογική νομοθεσία και μετά τη λήξη κάθε πιθανής ευθύνης.

Οι πελάτες κατανοούν ότι η Εταιρεία πρέπει να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσει μια νομική υποχρέωση, επομένως αυτή η χρήση θα λήξει όταν λήξει η υποχρέωση.

5. Σχετικά με την κοινή χρήση πληροφοριών

Αποδέχεστε ότι η Εταιρεία μπορεί να μοιραστεί πληροφορίες με τους υπαλλήλους της Εταιρείας που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας ή/και με άλλη εταιρεία του ομίλου, πάντα για συμβατικούς σκοπούς, ή με ορισμένες εξωτερικές εταιρείες με τις οποίες συνήθως συνεργαζόμαστε (για παράδειγμα πάροχοι υπηρεσιών / λογιστές / δικηγορικά γραφεία / εταιρείες πληροφορικής / σύμβουλοι).

Ωστόσο, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας σε περίπτωση που το ζητήσουν οι Δημόσιες Αρχές (νομικές υποχρεώσεις).

Σε περίπτωση που υπάρξει μετάδοση δεδομένων σε χώρα εκτός της ΕΕ, διαβεβαιώνουμε τους πελάτες μας για τη συμμόρφωση με τις τυπικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας, προκειμένου να προσαρμόσουμε τη δραστηριότητά μας στο GDPR.

6. Σύνδεσμοι τρίτων

Όπως μπορείτε να επαληθεύσετε, στον ιστότοπό μας υπάρχουν αρκετοί σύνδεσμοι προς εξωτερικούς ιστότοπους. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν είναι κατάλληλη για αυτούς, επομένως δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων τους. Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη δραστηριότητά τους, σας καλούμε να επικοινωνήσετε με τις δημόσιες αρχές στο σημείο 2 (Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων).

7. Cookies

Θα υπόκεισθε σε αυτήν τη διευκρίνιση όταν χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε από τους ιστότοπούς μας:

 • Χρησιμοποιούμε cookies για την αποθήκευση όλων των αναγνωριστικών που σχετίζονται με τον εξοπλισμό, τη δραστηριότητα και τις προτιμήσεις, προκειμένου να κάνουμε μια άνετη εμπειρία για εσάς.
 • Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για την καταπολέμηση δραστηριοτήτων που παραβιάζουν τις πολιτικές μας ή υποβαθμίζουν με άλλο τρόπο την ικανότητά μας να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
 • Οι ρυθμίσεις cookies σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν ρυθμιστεί ώστε να "επιτρέπουν τα cookies" για να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης.
 • Χρησιμοποιούμε cookies για να ενεργοποιήσουμε τη λειτουργικότητα που μας βοηθά να παρέχουμε τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
 • Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie ή κάνετε κλικ στο "Αποδοχή" παρακάτω, τότε συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων cookie σας.

8. Δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε

Σύμφωνα με το νέο GDPR, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα που θα εξηγήσουμε:

Πρόσβαση

Το δικαίωμα πρόσβασης του παίκτη στα δεδομένα που το αφορούν δύναται να αρθεί εν μέρει ή εν όλων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου- (α) για σκοπούς ορθής εκπλήρωσης των καθηκόντων του αποδέκτη και των εποπτικών αρχών, όπως αυτά απορρέουν από τον Νόμο, ή (β) για να μην παρεμποδίζεται η διενέργεια επίσημων ή νομικών ερευνών, αναλύσεων ή διαδικασιών για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και να διασφαλίζεται ότι, δεν διακυβεύονται η πρόληψη, η διερεύνηση και ο εντοπισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. (Δες Σχετική Οδηγία ΕΑΣ - 15.2024 v.4. παράγραφος 7.4.4.)

Ειδικότερα, οι αρχές αυτές μπορεί να είναι:

 • Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
 • Αθλητικά όργανα διοίκησης (π.χ. FIFA, IOC, TIU).
 • Οργανισμοί κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
 • Οργανισμοί Αντιτρομοκρατικής Χρηματοδότησης (CTF).
 • Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου (Αστυνομία, Δικαστήρια) οποιασδήποτε χώρας ενδέχεται να ζητήσουν τέτοια δεδομένα από εμάς.

Νοείται ότι για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα ενημερωθεί η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. (V 6.00 14/12/2022)

Ο οργανισμός πρέπει να ενημερώνει σχετικά με:

 • Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τις πιθανές επικοινωνίες δεδομένων και τους αποδέκτες τους.
 • Εάν είναι δυνατόν, την περίοδο διατήρησης των δεδομένων σας. Εάν όχι, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό αυτού του όρου.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθείτε σε αυτήν.
 • Το δικαίωμα υποβολής αξίωσης στην Αρχή Ελέγχου.
 • Σε περίπτωση διεθνούς διαβίβασης δεδομένων, λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις.
 • Η ύπαρξη αυτοματοποιημένων αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προφίλ), η εφαρμοζόμενη λογική και οι συνέπειες αυτής της θεραπείας.

Ανόρθωση

 • Να διορθώνει ανακριβή στοιχεία και να συμπληρώνει ελλιπή προσωπικά δεδομένα, ακόμη και με συμπληρωματική δήλωση.

Καταστολή/Διαγραφή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν:

 • Η απόκρυψη προσωπικών δεδομένων χωρίς τη δέουσα καθυστέρηση όταν οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις συμφωνούν. Για παράδειγμα, παράνομη επεξεργασία δεδομένων ή όταν ο σκοπός που υποκίνησε την επεξεργασία ή τη συλλογή θα είχε τελειώσει.
 • Ωστόσο, ρυθμίζεται μια σειρά εξαιρέσεων στις οποίες δεν θα ισχύει αυτό το δικαίωμα. Για παράδειγμα, όταν θα πρέπει να υπερισχύει το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

Περιορισμός της θεραπείας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Ζητήστε από τον υπεύθυνο να αναστείλει την επεξεργασία δεδομένων όταν:
 • Α. Η ακρίβεια των στοιχείων αμφισβητείται, ενώ η ακρίβεια επαληθεύεται από τον υπεύθυνο.
 • Β. Ο ενδιαφερόμενος έχει ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσής του στην επεξεργασία των δεδομένων ελέγχοντας παράλληλα εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου υπερισχύουν του ενδιαφερόμενου.
 • Ζητήστε από τον υπεύθυνο να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα όταν:
 • Α. Η επεξεργασία των δεδομένων είναι παράνομη και ο ενδιαφερόμενος αντιτίθεται στη διαγραφή των δεδομένων του και ζητά αντ' αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • B. Ο υπεύθυνος δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά ο ενδιαφερόμενος τα χρειάζεται για τη διατύπωση, άσκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων.

Φορητότητα δεδομένων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

 • Να λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται σε δομημένο μορφότυπο, κοινής χρήσης και μηχανικής ανάγνωσης, και να είναι σε θέση να τα διαβιβάζουν σε άλλον υπεύθυνο, όποτε αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Αντιπολίτευση

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

 • Όταν, για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση, η επεξεργασία των δεδομένων σας πρέπει να σταματήσει, εκτός εάν αποδειχθεί έννομο συμφέρον ή είναι απαραίτητο για την άσκηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων.
 • Όταν η θεραπεία επικεντρώνεται στο άμεσο μάρκετινγκ.

Να μην αποτελεί αντικείμενο εξατομικευμένων αποφάσεων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να μην αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα ή τα επηρεάζει.

Εξαιρέσεις

 • Όταν είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης
 • Όταν επιτρέπεται από το δίκαιο της ΕΕ ή των κρατών μελών, με κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του κατόχου των δεδομένων.
 • Όταν υπάρχει η ρητή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη των δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 εδώ.

9. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, θα σας ενημερώσουμε στην ιστοσελίδα μας (εμφανές και εμφανές σημείο).

10. Συνέχιση

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προστασίας

Υπεύθυνος

 • BookieCo Betting Stores Ltd.

Σκοπός

 • Αποστολή εμπορικών πληροφοριών.
 • Διαχείριση της εμπορικής σχέσης.
 • Προστασία των συμφερόντων της εταιρείας και συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.

Νομιμοποίηση

 • Συγκατάθεση

Παραλήπτες

 • BookieCo Betting Stores Ltd.
 • Παρόχους
 • Δημόσιες αρχές όταν απαιτείται

Δικαιώματα

 • Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων, καθώς και άλλα δικαιώματα, όπως εξηγείται στις πρόσθετες πληροφορίες.

Διατήρηση

 • Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης ή μέχρι να απαιτήσετε την κατάργησή τους. Με την επιφύλαξη της διατήρησης των δεδομένων που ενδέχεται να ζητηθούν από τις αρχές. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους αιτούντες θα διατηρηθούν για περίοδο ενός έτους, μετά από αυτό, εάν η εταιρεία δεν απαιτήσει την ενημέρωση, θα εξαλειφθεί.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Μπορείτε να συμβουλευτείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στη ρήτρα 11.

11. Πρόσθετες πληροφορίες

Υπεύθυνος

 • BookieCo Betting Stores Ltd.
 • Αριθμός εταιρείας HE-413311
 • Διεύθυνση: Πηλίου 11-13, Quality Tower A, office number 401, Τ.Κ. 6037, Λάρνακα
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση: anna@bookieco.com.cy

Σκοπός

Στην BookieCo Betting Stores Ltd. επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα προκειμένου:

 • Αποστολή εμπορικών πληροφοριών.
 • Διαχείριση της εμπορικής σχέσης.
 • Προστασία των συμφερόντων της εταιρείας και συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.

Νομιμοποίηση

 • Συγκατάθεση: Η BookieCo Betting Stores Ltd. θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που θα μας παρέχετε. Η συγκατάθεσή σας θα νομιμοποιήσει όλη τη μεταχείριση που επιδιώκει τη συμμόρφωση με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Παραλήπτες

 • Τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στους παρόχους υπηρεσιών εάν είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών και στις αρμόδιες αρχές όταν είναι απαραίτητο.

Δικαιώματα

 • Δικαίωμα αίτησης πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον ενδιαφερόμενο.
 • Δικαίωμα αίτησης διόρθωσης ή διαγραφής.
 • Δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της θεραπείας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στη θεραπεία.
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων.
 • Δικαίωμα να μην αποτελούν αντικείμενο εξατομικευμένων αποφάσεων.

Διατήρηση

Αποτελεί πολιτική μας να διατηρούμε Προσωπικά Δεδομένα «Πελάτη» μόνο για όσο διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα Προσωπικά Δεδομένα των «Πελατών» μας θα διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία συλλογής τους. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η Εταιρεία δεν δύναται να διαγράψει κανένα από τα Προσωπικά Δεδομένα των «Πελατών», εκτός εάν έχει παρέλθει η πενταετία και έχει προηγηθεί έγκριση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα «Πελάτη» μπορούν να διατηρηθούν για περισσότερο από αυτήν την περίοδο πέντε (5) ετών λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων, έννομων συμφερόντων κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να αφορούν:

 • Ξέπλυμα χρήματος
 • Taxation
 • Player Protection
 • Αστικό δίκαιο
 • Ποινικό δίκαιο
 • Οποιαδήποτε άλλα νομικά ζητήματα

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου ή τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς.